contact

Mallejan Festival

+31 6 87503491

www.facebook/mallejanfestival

mallejan@mallejanfestival.nl

Festivalleiding/Producent

Arjan Kleton

www.grappigezaken.nl

Het Mallejanfestival is een activiteit van de Stichting Kleinkunst Amersfoort.

Het Bestuur van deze Stichting bestaat uit de volgende leden:

Hans Blom, voorzitter

Peter van de Wolfshaar, penningmeester

Ben Groenendijk